ND EHBO

NDEHBO biedt bedrijven, instellingen en particulieren een breed pakket aan veiligheidsopleidingen, trainingen en producten op het gebied van EHBO en herhaling, Reanimatie, AED, EHAK en BHV. We werken door heel Overijssel. Regelmatig verzorgen wij een cursus op locatie bij bedrijven in  o.a. Almelo, Borne, Enschede en Oldenzaal.

Door onze ervaringen, op het gebied van het geven van veiligheidsopleidingen en cursussen in verschillende branches, is het mogelijk uw bedrijf een opleiding of training op maat aan te bieden. Indien gewenst in uw bedrijfsomgeving waar het natuurlijk mogelijk is een ontruimingsoefening te laten plaatsvinden.

EHBO

Eerste hulp bij ongevallen of eerste hulp bij ongelukken (EHBO), tegenwoordig bekend onder de naam spoedeisende hulpverlening bij slachtoffers, is hulp die door leken geboden kan worden in afwachting van professionele eerstehulpverleners, zoals de ambulancezorgverlening.

EHBO wordt verleend in elke situatie waar (levensbedreigende) letsels en stoornissen zijn opgetreden, maar ook kleinere letsels kunnen door EHBO'ers worden behandeld. Wereldwijd worden Eerstehulpverleners door opleidingsinstituten getraind om dergelijke hulp te kunnen verlenen. Het opleidingsniveau kan variëren per organisatie en behoefte of noodzaak, van een basisreanimatiecursus tot een volwaardige en uitgebreide EHBO-cursus.

meer informatie ...

Reanimatie

Reanimatie is het kunstmatig overnemen van de ademhaling en de bloedsomloop wanneer er sprake is van zowel een circulatiestilstand als een ademhalingsstilstand. Reanimeren bestaat uit het geven van beademing en borstcompressie (hartmassage).

Indien zowel de ademhaling als de circulatie weer op gang gebracht moeten worden, spreekt men ook wel van cardiopulmonaire resuscitatie (CPR). Om te kunnen leven, is de constante aanvoer van zuurstofrijk bloed van levensbelang. Onze organen kunnen niet functioneren zonder zuurstof. De hersenen zijn het kwetsbaarst: na vier tot zes minuten zonder zuurstof raakt al een (groot) gedeelte zo beschadigd, dat normaal functioneren misschien niet meer mogelijk is. Het transport van zuurstof via ons bloed kan op twee manieren ..

meer informatie ...

AED

Een automatische externe defibrillator, AED, is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand als gevolg van ventrikelfibrilleren.

De AED dient op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toe met als doel een gestoord hartritme te stoppen. Dan krijgt de sinusknoop de kans de controle over het hartritme terug te krijgen, waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen.

meer informatie ...

EHAK

Wat is Eerste Hulp aan kinderen? Eerste Hulp aan kinderen (EHAK) is een EHBO-cursus speciaal gericht op het verlenen van eerste hulp aan baby’s en kinderen.

Een EHBO-cursus leert cursisten hoe zij hulp kunnen verlenen aan slachtoffers van een ongeval. Bij een ongeluk waarbij kinderen betrokken zijn, is vaak een specifieke aanpak nodig. Omdat verkeerd handelen de situatie in sommige gevallen zelfs erger kan maken, is het belangrijk om de juiste kennis te hebben. De reanimatie van een baby moet bijvoorbeeld op een andere manier worden uitgevoerd dan bij een volwassene.

meer informatie ...

BHV

De Arbowet stelt eisen aan de veiligheid in uw organisatie. Veiligheid van uw medewerkers, bezoekers en klanten vraagt om goed geregelde bedrijfshulpverlening (BHV). Een deel van uw personeel wordt speciaal opgeleid om adequaat in te grijpen bij calamiteiten en ongevallen in uw bedrijf.

Op de werkvloer komen ongelukken vaak voor. 200.00 keer per jaar maar liefst. Daarom stelt de Arbowet bedrijfshulpverlening verplicht. En dat is maar goed ook. Want BHV’ers komen in actie bij brand en bedrijfsongevallen. Ze zorgen voor opvang, begeleiding en hulpverlening totdat de professionele hulpdiensten gearriveerd zijn.

meer informatie ...