BHV

Bedrijfshulpverlening

De Arbowet stelt eisen aan de veiligheid in uw organisatie. Veiligheid van uw medewerkers, bezoekers en klanten vraagt om goed geregelde bedrijfshulpverlening (BHV). Een deel van uw personeel wordt speciaal opgeleid om adequaat in te grijpen bij calamiteiten en ongevallen in uw bedrijf. Op de werkvloer komen ongelukken vaak voor. 200.00 keer per jaar maar liefst. Daarom stelt de Arbowet bedrijfshulpverlening verplicht. En dat is maar goed ook. Want BHV’ers komen in actie bij brand en bedrijfsongevallen. Ze zorgen voor opvang, begeleiding en hulpverlening totdat de professionele hulpdiensten gearriveerd zijn. Ze bieden eerste hulp of regelen een vlotte ontruiming. Hun doel is om schade en letsel zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Goed opgeleide BHV’ers zorgen er niet alleen oor dat lichamelijk en persoonlijk letsel en schade wordt voorkomen of beperkt. Hun vlotte ingrijpen en alert reageren zorgen ook voor beperking van de financiële gevolgen. Een goede organisatie van uw bedrijfshulpverlening kan zo heel veel ellende, leed en kosten besparen.

Verplicht bedrijfsnoodplan

Iedere organisatie moet een bedrijfsnoodplan opstellen dat geldt op het moment dat er iets gebeurt. De BHV’ers voeren dan het noodplan uit. Het aantal BHV’ers hangt af van de risico’s die de werkzaamheden in uw bedrijf met zich meebrengen. Wie kan BHV’er worden? Iedere werknemer die zich graag wil inzetten om de veiligheid van mensen in de organisatie te vergroten, kan zich aanmelden als potentiële BHV’er. Om daadwerkelijk BHV’er te worden, doorloopt de werknemer een cursus van 2 dagen. Na de basiscursus Bedrijfshulpverlening (BHV B) volgt de werknemer regelmatig een herhalingscursus. Zo zorgt hij ervoor dat alle kennis en vaardigheden worden onderhouden. Programma BHV-cursus Tijdens de BHV-opleiding krijgen de deelnemers kennis en vaardigheden in:
  • EHBO
  • Brandbestrijding
  • Ontruiming
  • Communicatie
Safety Connect werkt met ervaringsdeskundigen en specialisten in brandweertrainingen. Daarnaast helpen wij u graag met het opstellen van een bedrijfsnoodplan dat aan de wettelijke eisen voldoet.