EHAK

Wat is Eerste Hulp aan kinderen?

Eerste Hulp aan kinderen (EHAK) is een EHBO-cursus speciaal gericht op het verlenen van eerste hulp aan baby’s en kinderen.

Waarom een EHAK-cursus

Een EHBO-cursus leert cursisten hoe zij hulp kunnen verlenen aan slachtoffers van een ongeval. Bij een ongeluk waarbij kinderen betrokken zijn, is vaak een specifieke aanpak nodig. Omdat verkeerd handelen de situatie in sommige gevallen zelfs erger kan maken, is het belangrijk om de juiste kennis te hebben. De reanimatie van een baby moet bijvoorbeeld op een andere manier worden uitgevoerd dan bij een volwassene.

Inhoud van de cursus

Er bestaan verschillende EHAK-cursussen waarin training wordt gegeven over eerstehulpverlening. Tijdens zo'n training leren deelnemers hoe zij moeten handelen bij een ongeluk waarbij kinderen betrokken zijn. Een cursus bestaat vaak uit een theorieles gevolgd door een praktijkgedeelte. Tijdens de theorieles leren deelnemers de theorie achter alle handelingen die tijdens de praktijkles aan bod komen. Tijdens deze les oefenen deelnemers de handelingen op een pop. Denk hierbij aan reanimatie, verbanden aanleggen en wat er moet gebeuren als een slachtoffer bewusteloos is geraakt. Er wordt tijdens een cursus dus uitleg en training gegeven over hulpverlening bij verschillende situaties. Denk aan:
 • Bloedingen
 • Botbreuken en ontwrichting
 • Brandwonden
 • Ademhalingsstoornissen
 • Verstikking
 • Verdrinking
 • Allergische reacties
 • Het verliezen van het bewustzijn
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Letsel van oog, neus of oor
 • Tandletsel
 • Onderkoeling of bevriezing
 • Oververhitting
 • Drinken of in aanraking komen met giftige stoffen
 • Insectensteken
 • Bijt of krabwonden
 • Reanimatie
 • Een AED bedienen
 • Buikpijn of diarree
 • Doorslikken van een vreemd voorwerp
 • Electriciteitsletsel
 • Epileptische aanvallen
 • Hoofdpijn
 • Kiespijn
 • Koorts
Naast soorten ongevallen leren cursisten ook over:
 • De inhoud van de verbanddoos
 • Prioriteiten bij EHBO
 • Medicijnen
 • Vitale functies

Nieuwe richtlijnen EHBO

Sinds 2016 zijn er nieuwe richtlijnen voor EHBO-cursussen. De richtlijnen zijn aangepast door het Oranje Kruis. Voortaan leren cursisten bij een normale EHBO-cursus ook hoe zij kinderen en baby’s moeten reanimeren.

Voor wie is een EHAK-cursus?

Een EHAK-cursus kan door iedereen worden gevolgd die ouder is dan 16 jaar. Deelnemers die de cursus met een voldoende afronden, ontvangen hiervoor een certificaat. Dit certificaat is vaak twee jaar geldig. Omdat de kennis na enige tijd vaak wegzakt, moet de cursus na die tijd opnieuw worden gedaan. Een cursus duurt vaak maar een dag of een dagdeel. Cursussen zijn door heel Nederland te volgen.

Verplicht certificaat voor gastouders

Een ongeluk met een kind zit altijd in een klein hoekje. Omdat gastouders en leraren vaak in hun eentje verantwoordelijk zijn voor een of meerdere kinderen, is het belangrijk dat zij eerste hulp kunnen verlenen wanneer dit nodig is. Gastouders en kinderopvangmedewerkers zijn daarom vanuit de Wet kinderopvang verplicht om in het bezit te zijn van een certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Ook leraren van basisscholen moeten soms verplicht een cursus volgen.